Etiquetas de señalización de mercancías peligrosas Clase 2.3, Gases tóxicos

Etiquetas en vinilo adhesivo 10x10cm código IMDG mercancías. mercancías Clase 2.3, “TOXIC GAS”, válidas para transporte ADR y multimodal.

Pedido mínimo: 500 unidades