Etiquetas de señalización de mercancías peligrosas Clase 6.1, Materias tóxicas

Etiquetas en vinilo adhesivo 10x10cm código IMDG, mercancías Clase 6.1, “TOXIC”, válidas para transporte ADR y multimodal.

Pedido mínimo: 100 unidades