Etiquetas de señalización de mercancías peligrosas Clase 2.3 Gases tóxicos

Etiquetas en vinilo adhesivo 300x300mm código IMDG mercancías. mercancías Clase 2.3, «TOXIC GAS», válidas para transporte ADR y multimodal.

Pedido mínimo: 10 unidades sueltas