Etiqueta Adr Clase 5.2 10x10cm . Código IMDG, mercancías peróxidos orgánicos. Válidas para transporte multimodal – etiquetas Adr 10x10cm señalización de mercancías peligrosas

Etiquetas en vinilo adhesivo 10x10cm código IMDG, mercancías Clase 5.2, “ORGANIC PEROXIDE”. Rollos de 500 unidades mínimo