Etiquetas de señalización de mercancías peligrosas Clase 4.2, Materias espontáneamente inflamables

Etiquetas en vinilo adhesivo 10x10cm código IMDG, mercancías Clase 4.2 “SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE”, válidas para transporte ADR y multimodal.
Mínimo 500 unidades